Integritetspolicy

Cookie-filer

Vi använder små textfiler, även kallade cookies, för att förbättra och underlätta din upplevelse på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om våra besökare.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren på en webbplats informeras om detta. Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Zafe Care Systems använder ibland cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. 

Läs mer om cookies här!

GDPR Zafe

Information till våra kunder

Zafe Systems AB behandlar kunders personuppgifter i syfte att kunna bedriva en professionell affärsrelation.

Nedan följer information om behandlingen och om dina rättigheter.

Person uppgiftsansvarig är vår kvalitetssamordnare Peter Persson.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Zafe Care Systems AB, organisations nr: 556542-3281, Industrigatan 2, 291 36 Kristianstad

För ytterligare information om eventuelll hantering av personuppgifter vänligen kontakta oss via 

Om du har synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskydssmyndigheten.

Zafe Care Systems AB behandlar uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att kunna uppfylla våra åtaganden. 

Därutöver används uppgifterna för att Zafe Care Systems ska kunna erbjuda affärsmässiga erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning hos Zafe Care Systems AB

Marknadsföring och information om våra produkter och tjänster skickas grundat på ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Zafe Care Systems AB. All behandling som grundas på samtycke eller Zafe Care Systems AB intresseavvägning kan du som kund när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta  

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Zafe Care Systems AB, såsom IT-tjänster och logistik, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Zafe Care Systems AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Zafe Care Systems AB samarbetar med b l a svenska Glesys. 

Personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

När Zafe Care Systems AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Zafe Care Systems AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta: