QUMEA

Fallprevention

QUMEAs radarsensor är en revolutionerande innovativ radar lösning för diskret och kontaktlös övervakning av personer med ökad fallrisk vilket möjliggör tidig hantering och effektivt förebyggande av skador till exempel fallolyckor och trycksår.

Med hjälp av en unik sensorteknik och artificiell intelligens (AI) analyserar radarsensorn kontinuerligt aktivitet och rörlighet hos den enskilde och larmar automatiskt omsorgspersonal, beroende på varje persons individuella behov och situation.

Enkel installation och lättanvänd programvara innebär ökad trygghet för både brukare, anhöriga och omsorgspersonal samt avsevärt förbättrad hälsoekonomi.

On boarding dvs utbildning för ansvarig personal är smidig, snabb och enkel (ca 15 min).