Djurassisterad terapi

Smart teknik med stort hjärta

I vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom används olika behandlingsformer som är avsedda att främja hälsa och välbefinnande. På senare år har intresset ökat för att använda djurassisterad terapi i särskilt boende för
äldre.
Djurassisterad terapi är en form av behandling som har visat sig kunna ökakänslan av gemenskap och engagemang samt minska depression och beteendeproblem hos äldre personer med eller utan demenssjukdom.

Zafe erbjuder olika typer av djurterapi med fokus katter, hundar och nu det senaste digitala fåglar.

Kontakta oss gärna för mer information alt kika på vår hemsida.

#teknikimänniskanstjänst#zafe#djurassisteradterapi#digitaladjur#behandling#smartteknikmedstorthjärta

Fler nyheter