Bättre
omsorg

Smart välfärdsteknik för framtiden

Zafe Care Systems erbjuder kompletta trygghetslarm och andra trygghetslösningar för alla brukargrupper och alla typer av boenden. Idag finns våra lösningar i omkring 200 kommuner, där de gör vardagen säkrare och enklare för såväl brukare som omsorgspersonal. Inte minst sparar de tid och bidrar till en kostnadseffektiv välfärd både nu och i framtiden.