Uppförande­kod

Zafe är en del av Addlife.

AddLifes uppförandekod är fundamentet i Zafes hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra kärnvärden – Enkelhet, Ansvarstagande, Engagemang, Nytänkande – är uppförandekoden grunden för hur AddLifes medarbetare ska agera i det dagliga arbetet. Det ger vägledning om hur vi uppträder och gör affärer samt hur vi ska se på våra relationer med världen omkring oss. Uppförandekoden omfattar alla AddLifes dotterbolag och samtliga medarbetare.

Affärsidé och Vision

Affärsidé

Med kvalitetssäkrad välfärdsteknik och support i överkant skapar vi trygghet för både kunder, brukare och omsorgspersonal. En bra affär för både oss själva och samhället.

Vision

Vi jobbar för en värld med trygghet och livskvalitet för alla, genom att erbjuda innovativ teknik som ger tid för omsorg och mer välfärd för pengarna.