Trygghetstelefoner som passar alla system

Zafes trygghetstelefoner kombinerar säkerhet med full flexibilitet när det gäller överföringssystem och larmcentraler. För hemtjänst och brukare i ordinärt boende ger det maximal valfrihet där vi kan anpassa lösningen efter de flesta behov och önskemål. Förutom att våra trygghetstelefoner är systemoberoende kan de även anslutas till larmcentraler från valfri leverantör.

Trygghetstelefon på ett sängbord

Obruten larmkedja

Om fler äldre och funktionsnedsatta ska kunna bo kvar hemma behöver de ha tillgång till pålitlig teknik som ger maximal trygghet för både dem och deras anhöriga. Digital teknik är numera bäst på det, och Zafe tillhandahåller en obruten digital larmkedja från den trådlösa larmknappen på armen, via trygghetstelefonen till en avancerad, webbaserad larmmottagning.

Enklare att övervaka och uppdatera

IP-baserad trygghetstelefoni underlättar övervakningen betydligt jämfört med andra lösningar. Samtalet kopplas via mobilt eller fast internet och gör det enklare att logga händelser. Genom vår webbportal kan larmcentralen övervaka och omprogrammera telefonerna så att de alltid är uppdaterade och följer med i utvecklingen.

Inte redo för en digital lösning?

Även om allt fler kommuner övergår från analogt till GSM och IP-baserad teknik, använder de flesta fortfarande det fasta telenätet just för sina trygghetstelefoner. Därför är det självklart för Zafe att erbjuda ett komplett sortiment av telefoner som passar alla verksamheter oavsett överföringsteknik.

Koppla på andra larm

Det är enkelt att utöka systemet och användningen med andra larm som sänglarm, dörrlarm, rörelselarm, draglarm, sittlarm med mera. Med Zafes många tillbehör kan ni snabbt och enkelt anpassa systemet till de boendes individuella behov.

Finns för IP, GSM och analogt nät

Zafes högtalande trygghetstelefon Neo finns för IP, GSM och analogt nät. Den går att programmera med upp till sex förvalda nummer och i modellen Neo Speech kan man skapa ett förinspelat meddelande som går till anhörig eller larmcentral med bara en knapptryckning. Alla våra trygghetstelefoner är godkända av Post- och Telestyrelsen.

Vi utbildar, underhåller och servar

När du väljer våra trygghetstelefoner kommer vi inte bara och installerar. Vi utbildar all personal och hemtjänst i hantering och rutiner som behövs för att tekniken ska fungera felfritt. När allt är på plats sköter våra tekniker det löpande underhållet, service och eventuella uppdateringar, var ni än finns i landet.