Vi är ISO-certifierade!

Nu är det klart: Zafe är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det betyder att vi bedriver ett aktivt och systematiskt kvalitets- och miljöarbete genom våra ledningssystem. Certifieringen omfattar service och installation av trygghetslarm och välfärdsteknik inom vård och omsorg, samt lager och marknadsföring. Allt för att erbjuda våra kunder högsta möjliga kvalitet och trygghet.