För en hållbar framtid

Hållbarhet är en hörnsten för oss på Zafe Care Systems, och ett område där vi hela tiden jobbar för att förbättra oss. Vårt hållbarhetsarbete kan delas in i tre områden: 

Vår organisation där vi ska minimera vårt klimatavtryck och erbjuda en trygg arbetsmiljö med goda arbetsvillkor.

Produkt- och leveranshantering där vi arbetar på ett cirkulärt sätt.

Leverantörer som ska leva upp till hållbarhetskraven i vår policy.

Med detta som bas arbetar vi med fyra prioriterade hållbarhetsinitiativ:

1. Cirkulär ekonomi – de produkter som kommer tillbaka från kunder, renoverar/återställer vi och använder igen. På så sätt jobbar vi cirkulärt och minskar förbrukningen av jungfruligt material. Självklart görs detta med 100 % säkerhet där alla produkter kontrolleras och testas för att vara felfria innan de återanvänds.

2. Återanvändning av emballage – sedan flera år tillbaka återanvänder vi förpackningar och emballage så långt det går. 

3. Nära samarbete med leverantörer och andra intressenter – med syfte att förbättra arbetsvillkor, transporter och förpackningar ur hållbarhetsperspektiv.

4. Trygga och schyssta arbetsvillkor – med kollektivavtal, lika och jämlika möjligheter, mångfald och utveckling.

Mer detaljerad information om de riktlinjer och krav som vi själva och våra leverantörer ska följa finns i vår hållbarhetspolicy.