Signalbaserat trygghetslarm

Ordlös hjälp med en knapptryckning

Signalbaserat trygghetslarm lämpar sig främst för LSS- och demensboenden (SÄBO), där brukare behöver hjälp ofta och har svårt att förmedla sig verbalt. Istället trycker de bara på en knapp, så går signalen till personalens handenheter. Personal kvitterar larmet och hjälper sedan brukaren. Larmet kan också vara passivt och utlösas av att den boende passerar en larmgivare i lokalen. Systemet kan då öppna alternativt låsa dörrar, larma eller bara identifiera person och plats. Varje trygghetslarm kan programmeras individuellt så att varje brukare kan få optimal rörelsefrihet.

Trådlös teknik med total överblick

Lösningen bygger på radiokommunikation där larmsignalen överförs trådlöst till all personal på plats. Till skillnad från talbaserade trygghetslarm får varje medarbetares handenhet en egen unik identitet när man loggar in och börjar sitt arbetspass. När ett larm kommer kan alla se när det kvitteras och av vem, vilket gör att alla har överblick över vad som händer. Det skapar trygghet och kvalitet för personalen. Det går även att kalla på hjälp via handenheterna som är små och lätta.

Koppla på andra larm

Zafes signalbaserade trygghetslarm har mycket hög kapacitet och korta svarstider. Vissa av våra system hanterar mer än 600 larm per dygn. Även vid många larm samtidigt blir fördröjningen bara ett par sekunder. Det är också enkelt att utöka systemet med andra larmgivare som sänglarm, dörrlarm, rörelselarm, draglarm, sittlarm med mera. Med Zafes många tillbehör kan ni snabbt och enkelt anpassa systemet till de boendes individuella behov.

Skalbart och skräddarsytt

Zafes trygghetslarm går snabbt att installera och bygga ut vid behov, och systemet kan göras precis så stort eller litet som det behöver vara. Tack vare den trådlösa tekniken kan signalerna enkelt förstärkas genom räckviddsförlängare så att de exempelvis når ett annat våningsplan. I ett mindre boende behövs ingen egen server, utan det räcker med personalens handenheter och de boendes larmklockor för att få ett komplett larmsystem. I större boenden behövs däremot en server. Då får man även funktioner som gör systemet ännu smartare, bland annat möjligheten att ansluta ett obegränsat antal handenheter.

Inbyggd spårbarhet

Både handenheter och larmklockor kan förses med RFID-chip som gör det möjligt att se var både personal och brukare befinner sig. RFID-tekniken har många användningsområden och funktioner som kan programmeras individuellt för varje handenhet eller larmklocka. I system som inkluderar en server loggas alla händelser, vem som tog emot larmet, hur lång tid besöket tog etc. Det går alltid att kontrollera i efterhand precis vad som hänt, vilket är en stor trygghet för både personal och boende.

Vi utbildar, underhåller och ger bästa service

När du väljer vårt signalbaserade trygghetslarm kommer vi inte bara och installerar. Vi utbildar all personal i systemet, och när allt är på plats sköter våra servicetekniker det löpande underhållet, service och eventuella uppdateringar, var ni än finns i landet. Det är också mycket enkelt att administrera systemet. Är systemet byggt kring en server går det att logga in och administrera via en vanlig webbläsare – ni behöver alltså ingen särskild programvara som ska installeras och uppdateras.

Prova själv!

Det bästa sättet att förstå enkelheten och fördelarna med vårt signalbaserade trygghetslarm är förstås att prova det själv. Mejla, ring eller fyll i kontaktformuläret, så kommer vi och demonstrerar systemet och diskuterar hur det ska se ut för att passa just er verksamhet.