Produkter

Ledande tillverkare

Pålitliga produkter för både boende och personal

De flesta av Zafe Care Systems produkter kommer från ledande tillverkare som LeGrand inom Neat-koncernen och från andra samarbetsparterners som Hepro AS. Vi väljer våra leverantörer dels för att de erbjuder väl beprövade och pålitliga produkter, dels för att de är inriktade på ett nära samarbete där vi tillsammans utvecklar dagens och framtidens välfärdsteknik. Med Zafe Care Systems och våra leverantörer får du lösningar som aldrig kompromissar med trygghet och it-säkerhet.

Funktioner och tekniska fakta för alla våra produkter beskrivs mer detaljerat i vår webbshop

Optimal rörelsefrihet och integritet

Våra trygghetslarm bidrar till största möjliga rörelsefrihet, värdighet och integritet för de boende. Istället för att personalen behöver ”patrullera” för att ständigt ha koll på de boende, signalerar trygghetslarmet när någon rör sig utanför det angivna området, som kan bestämmas individuellt. Larmet kan också signalera om en boende befinner sig på golvet, eller har rört sig hastigt vilket kan tyda på ett fall.

Enkla att använda och installera

Trygghetslarm och andra produkter är enkla att installera utan avbrott i verksamheten, och du som kund eller användare behöver aldrig tänka på det. De flesta av våra produkter och system går också utmärkt att kombinera med system från andra leverantörer.

Mångsidiga och flexibla

Zafes utvalda produkter är både flexibla och mångsidiga vilket gör att vi kan bygga och skräddarsy lösningar efter kundernas och användarnas specifika krav, behov och arbetssätt.