Samarbete med Zanshin kommunikation

Teknik i människans tjänst

Zafe inledde samarbete med #zanshinkommunikation i början på år 2022

Bakgrund
Med ny varumärkesplattform och grafisk profil på plats var det dags att se över Zafes hemsida.

Allt arbete pågick parallellt med den strategiska planen som lanserades 1.jan 2023

Hur vi gjorde vi denna resa tillsammans med Zanshinkommunikation
Projektet inledes med olika workshops där vi tillsammans b l a gick igenom förväntningar, syfte och mål med hemsidan. Zafe Care Systems erfarenhet av den tidigare hemsidan och nya önskemål. Vilka behov fanns när det gällde innehåll nya funktioner? Frågan “varför” blev en viktig del och den grafiska profilen.

En digital kartläggning gav viktiga insikter för hur utformning, struktur och nya lösningar skulle möta besökarnas förväntningar.

Redan tidigt i processen satte vi upp KPI:er för att vi ska kunna mäta att uppsatta mål nås.

Sidan blev en succé precis som den strategiska planen som lanserades i början på detta året tillsammans med dom viktiga kulturbärarna för Zafe, som egentligen lägger grunden för hela vårt arbete och framgång.

www.zafe.se

#zafe#zanshinkommunikation#teknikimänniskanstjänst#digital#teknik#innovation#smartalösningar#addlife

Fler nyheter