Fallprevention – IsFritt

Zafe Care Systems inleder samarbete med IsFritt från Norge. Zafe satsar framåt med fokus proaktiva lösningar och förebyggande av fall.

Fallprevention ligger oss på Zafe varmt om hjärtat och nu kompletterar vi med ytterligare en smart och enkel lösning.

IsFritt lösningar är en smart lösning när halkan och snön slår till.

Statistiken säger sju av tio olyckor är en fallolycka. Majoriteten av de som drabbas är 65 år eller äldre både kvinnor och män. Kvinnor bryter lårben eller höften dubbelt så ofta som män. Det beror på att kvinnor oftare lider av benskörhet. Det går att förebygga fallolyckor och det finns hjälpmedel för att upptäcka “fallet” innan det är för sent.

Zafe erbjuder smarta och enkla lösningar inom Fallprevention.

Kontakta oss gärna oss gärna för mer information www.zafe.se

Fler nyheter