Förarbete och inspektion A & O vid införandet av trygghetslarm på SÄBO

Teknik i människans tjänst

Vid införandet av Zafe´s hållbara trygghetslarm på särskilt boende (SÄBO) krävs minutiöst och noggrant förarbete samt inspektion.

Vår erfarna och kompetenta projektledare Johan är i full gång med förinspektion och kvalitetssäkring innan installationen kan påbörjas av Zafe`s hållbara trygghetslarm.

Zafe och vår projektledare Johan kvalitetssäkrar alltid i nära samarbete med kunden.

#teknikimänniskanstjänst#zafe#hållbarhet#trygghetslarm#nattugla#QUMEA#fallprevention#quality

Fler nyheter