Färre fallolyckor med hjälp av AI? Kan AI tekniken förebygga fallolyckor?

Artikel från Universitetssjukhuset Sahlgrenska

Publicerad 21.sep, 2023

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI
Kan AI-teknik minska antalet fallolyckor i vården? Ja, det visar ett innovationsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus tillsammans testat tekniken.

Zafe Care Systems AB marknadsför QUMEA radar system i Sverige.

#QUMEA#Zafe#Fallprevention#patientofcare#qualityofwork

https://lnkd.in/dK9XW7Mn

Fler nyheter