Fallprevention med Smile Fall

Fallalarm i kraftfull kombination för ökad självständighet

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka allvarliga skador, försämrad livskvalitet och värsta fall dödsfall.

Vår enkla lösning SMILE Fall i kombination med Trex 2G är en smart och enkel lösning.

Zafe är specialister inom området Fallprevention och kan erbjuda en rad fantastiska lösningar.

Fler nyheter