“Ett Fall För Zafe”

Kan äldre personer bo kvar hemma längre med smart teknik?

PubMed länk
https://lnkd.in/dAZgpcJS

“Older Adult´s Expericneces, Worries and Preventive Measures Regarding Home Hazards: A Survey on Home Safety in Sweden

Fokus; ordinärt boende

Kunskaperna varför exempelvis fallolyckor sker vet man, men trots detta minskar de inte i antal. Den växande äldre populationen är en av orsakerna.

Ordinärt boende för äldre måste i första hand göras trygga med fokus smart teknik, anpassning av bostäder och ändrade arbetssätt bland omsorgspersonal. För äldre i ordinärt boende som har behov av hjälp på natten blir det en utmaning för många kommuner pga. nattpersonalens resurser är begränsade. Detta i kombination med ett ökad äldre population blir denna ekvation en utmaning för att armar och ben skall räcka till.

På dagtid upplever många äldre ökad isolering från omvärlden, vilket innebär en otrygghet och ensamhet. Oro på natten och en otrygghet på dagtid blir oftast ingen bra kombination. Utskrivning av anti-depressiva läkemedel ökar i sin omfattning bland äldre. Orsaken till detta tros vara ökad ensamhet och isolering.

Med moderna tekniker kan vi skapa hybrida lösningar som ger god hjälp med tillsyn på natten och balansera socialt nätverk på dagen. Detta i kombination både med ny smart teknik och införandet av nya arbetssätt. Mervärde skapas både hos dom äldre, omsorgspersonalen och anhöriga.

Zafe Care System lanserar ett koncept ” Ett Fall För Zafe”, som skapar mervärde och hållbarare situation för dom äldre att bo kvar hemma.

Zafe finns på plats under Kista dagarna 24-25.jan under MTVe mässan. Kom gärna förbi vår monter och träffa våra duktiga kollegor, så berättar vi mer.

Fler nyheter