“Zafe Care vill stoppa fall”

Teknik i Människans Tjänst

Med smarta förebyggande trygghetslösningar kan vi förebygga olyckliga fall med fokus äldre personer.

“Ett Fall För Zafe” är ett samlingsnamn för vårt viktiga fokus område för oss som arbetar på Zafe.

Lördagen 13.jan publicerade lokaltidningen Kristianstadsbladet denna artikel.

#teknikimänniskanstjänst#thisiszafe#QUMEA#nattugla#sensorem#gps#äldrecentrum#äldrevård#arbetssätt#fallprevention

Fler nyheter