Fantastiska dagar är avslutade i Kista – WOW

Tack för två fantastiska dagar och besök i Zafe monter 24–25 januari på Kistamässan i Stockholm. Emellanåt ”kokade” det i vår monter av besökare – wow.

Tack till våra leverantörer #bxo #hepro #QUMEA #sensorem #legrand #dosell #izafe #dandent #zanshinkommunikation

”Ett Fall För Zafe” erbjuder enkel och smidig digital preventiv teknik för dig som har och vill ha en hållbar förändringsvilja på din arbetsplats, trygga vårdtagare och anhöriga.

Alla är vi redan påväg i en hållbar digital vallfärdsresa både inom sjukhus och kommunal omsorg.

Med ett ”Fall För Zafe” erbjuder vi dig och din arbetsplats möjligheter med nya tekniker allt för att åstadkomma en positiv förändring med fokus hållbar arbetsmiljö, enkelhet och trygghet.

Zafe Teamet hjälper dig med support och rådgivning för att hamna rätt och riktigt med våra lösningar.

Vill du veta mer om ”Ett Fall För Zafe” kontakta oss gärna och besök #zafe.

Digital trygghet till en hållbar förändringsvilja med nya smartare och effektivare arbetssätt.

ZafeTeamet

#thisiszafe#nattugla#QUMEA#sensorem#dosell#bxo#fallprevention#novogo#gps

Fler nyheter