Digitala Sällskapsdjurens betydelse

Antalet äldre personer i s.k. särskilt boende (SÄBO) uppgick till ca 80.000 personer år 2020. Det uppskattas att ca 70 % av dem har en kognitiv nedsättning och ofta en form av en demenssjukdom.

År 2012 hade 158 000 personer en demenssjukdom. År 2030 beräknas antalet öka till 230 000 personer.

Det går hand i hand med den ökande ålderböljan över 80 år som kommer att öka med ca 50 % framtill år 2030. Idag är det fler än 2 miljoner personer över 65 år.

Zafe marknadsför och säljer olika typer av digitala sällskapsdjur (katter, hunder och fåglar)

#thisiszafe#zafe#arbetsliv#måbra

Intressant artikel publicerad i Arbetsliv.

www.lnkd.in/d9uGaHvw

Fler nyheter