Var 4:e person över 60 år upplever ensamhet

Ensamhet är högre i vissa grupper av befolkningen än andra, bland annat bland yngre och äldre personer. Bland dem som är 60 år och äldre är det ungefär en fjärdedel som uppger att de har besvär av ensamhet. Det visar en internationell kartläggning från Folkhälsomyndigheten.

Var fjärde person över 60 år upplever ensamhet – Äldre i Centrum (aldreicentrum.se)

Fler nyheter