Digital tillsyn med NattUglan

Spännande läsning från Johanna, Zafe

Så kul! Den utvärdering av nya innovativa lösningen av smarta kameror med anonymiserad bild, som Nyköpings kommun och boendet Väverskan genomfört har fallit ut så bra! Väverskan var faktiskt först ut i Sverige att i samarbete med Zafe utvärdera nya smarta trygghetskameran, Nattugla.

🦉🦉🦉🦉🦉🦉🦉

Tillsammans med framförallt verksamheten och de boende har vi på Zafe utvärderat de välfärdstekniska lösningar som de smarta trygghetskamerorna kan erbjuda. Vi har haft täta uppföljningar och intervjuer med personalen. En nära dialog är nyckeln till gott samarbete.

Utvärderingen har resulterat i att den tes att de smarta kamerorna kan förbättra livskvaliteten för de boende samtidigt som miljön blir tryggare och förbättrar arbetsmiljön för medarbetare faktiskt håller hela vägen.

Tekniken utgår från respekt för de boendes integritet och värdighet och de lyckade resultaten är verkligen ett kvitto på att välfärdsteknik + omsorg = sant.

Stort tack till alla engagerade i verksamheten som enhetschef, personal och särskilt stort tack till dig Linda Svensk.

Nattugla är en norsk innovation av Easymeeting och har inbyggd AI-sensor och anonymiserad bild. Vid anslutning till kamera kan personal även utföra tvåvägssamtal.

Hem -Nattugla

Fler nyheter