Zafe vinnare i kommunal upphandling med läkemedelsrobot

Partner till iZafe Group vinner upphandling av läkemedelsrobotar värd cirka 3,7-4,3 MSEK

iZafe Group AB (“iZafe Group”) meddelar att deras partner Zafe Care Systems AB (“Zafe”) har tilldelats vinst i en upphandling med Kristianstads kommun för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen omfattar 150-190 enheter, med ett uppskattat värde på 3,7-4,3 MSEK. Avtalet är mellan Zafe och iZafe Groups helägda dotterbolag Dosell AB.

Avtalsperioden sträcker sig över fyra år, från 2024 till 2028. Ordervärdet på 3,7-4,3 MSEK reflekterar det totala värdet för Dosell och iZafe Group.

“Det är en ära att samarbeta med en ledande aktör inom automatiserad läkemedelsdosering. Med Dosell kan vi säkerställa att patienter får rätt medicin i rätt tid, vilket minskar risken för läkemedelsskador och ökar tryggheten för både patienter och anhöriga. Ihop med Sensorem kan vi ytterligare stärka patienternas självständighet genom att påminna dem om att ta sin medicin i tid. Vår teknik skapar självständighet och trygghet, och vi är stolta över att bidra till en säkrare vård.
Zafe står för jordnära och omtänksam service, alltid med flexibla lösningar anpassade efter individuella behov.” säger Per la Fleur, VD för Zafe Care Systems.

Fler nyheter